Friday, July 25, 2008

Danh Sach Dong GopDANH SÁCH ANH EM NHA KỸ THUẬT HẢI NGOẠI
ÐÓNG GÓP TÀI CHÁNH TƯƠNG TRỢ
GIA ÐÌNH CỐ CHIẾN HỮU NGUYỄN VĂN ÐẠI .
======== o O o ========

-Tổng Hội Nha Kỹ Thuật
- Hội Yên Thế
- N/T Trần Kim Khánh – N/T Lê Minh – N/T Phan Tuấn Kiệt – B/S Nguyễn Văn Hưng
- C/H Võ Hòa – C/H Lâm Ngọc Chiêu – C/H Nguyễn Văn Rinh – C/H Nguyễn Văn Thanh
- C/H Võ Văn Hương – C/H Lương Lập – C/H Lê Tinh Anh _T/H Nguyễn Hữu Hạnh
- C/H Lưu Văn Khiết – C/H Lưu Văn Thuần – C/H Cao Sơn – Anh Em Thảo T/ hệ 2
C/H Huỳnh N .Thương và con Gái – C/H Nguyễn Hùng Anh – C/H Nguyễn Trâm BH
- C/H Vũ Văn Quyền – C/H Nguyễn Văn Mỹ – C/H Nguyễn Hùng – C/H Nguyễn Q Châu
- C/H Giáp T Quang – C/H Ðặng Phước Nguyên – C/H Tăng A Sáng –C/H Ðoàn Mạnh
- C/H Trương Văn Ái – C/H Phạm Thông – C/H Nguyễn Mậu – C/H Hồ Ngọc
-C/H nguyễn Nhữ SJ – C/H Nguyễn Ẩn SJ – C/H Tùng SJ – C/H Trần Q Thắng SJ
- C/H Tống Văn Thái – C/H Mậu A Tài - C/H Lầu Vĩnh Tường – C/H Chế Văn Ngọc

Tổng số Tiền thu được theo danh sách trên là : $ 3300 . 00
( ba ngàn ba trăm đồng chẵn )
Số Tiền nói trên đã giao tới Chị Nguyễn Thị Hạnh
Vợ cố C/H Nguyễn Văn Ðại
Ðã ký nhận
Ngày 21 tháng 7 năm 2008

==== +++ ====


Ngoài ra có nhiều N/T và C/H ở xa đã gửi lời phân ưu và phúng điếu tới thẳng gia đình
Tang gia và Gia Ðình đã nhận đươc .
Danh sách như sau :
- N/T Nguyễn Hùng Trâm - C/H Hoàng Hồng - C/H Nguyễn Hữu Thọ - C/H Mai Bình
-C/H Trương Ðại - C/H Nguyễn Thành Ðiểu - C/H Nguyễn Vinh - C/H Lê Văn Hậu
- C/H Trần văn Miên – C/H Ðoàn Văn Khánh – C/H Lê Văn Hữu – C/H Nguyền V Trung
- C/H Nguyễn Dẫn – C/H Phạm Minh Trung – C/H Nguyễn Ngọ – C/H Phạm Hòa
- C/H Nguyễn Thiện Tòng – C/H Lê Quang Hiền – C/H Tra Mel

====== O =====
Danh sách đóng góp tài Chánh
=============
- Tổâng Hội NKT 200 .
- Võ Hòa 200 .
- L.N . Chiêu 100 .
- N. V. Rinh 200 .
- Thanh 100 .
- Hương 100 .
- Lập 100 .
- T .Anh 100 .
- Hưu Hạnh 100 .
- Khiết 100 .
- Thuần 100 .
- Cao Sơn 100 .
- con . Thương 100 .
- Anh Em Thảo 100 .
- Anh Kiệt 100 .
- Hung Anh 70 .
- Le Minh 50 .
- H N Thương 50 .
-Trâm BH 50 .
- Quyền 100 .
- Mỹ 30 .
- An N Phong 30 .
- Anh Khánh 50 .
- Hung Nguyen 50 .
- N .Q Châu 100 .
- b.S Hưng 100 .
- Quang Giáp tý 50 .
- Ð. P Nguyên 50 .
- Hội Yên Thế 100 .
- Tăng Sáng 30 .
- Anh Ái 30 .
- Anh Thông 30 .
- Anh Mậu 30 .
- anh Manh 50 .
- Lan Hồ Ngọc 50 .
- Anh Nhữ ( SJ ) 50 .
-Anh Ẩn ( Sj ) 50 .

- Anh Tùng ( Sj ) 50 .
- Anh T .Q Thắng (Sj) 100 .
- Anh Thái ,Tài 100 .


Tổng Cộng : 3250 . 00

Số Tiền nói trên Ðã giao tới Chị : Nguyễn Thị Hạnh
Vợ C/H Nguyễn Văn Ðại .

Ngày 21 tháng 7 năm 2008Nguyễn Thị Hạnh

Tuesday, July 22, 2008

Cảm Tạ


Trong Niềm xúc động và tri ân
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Linh Mục Quản Nhiệm Augustino Vũ Ngọc Long .
- Ban thường vụ Cộng đoàn Anaheim.
- Ca Đoàn Cộng Đoàn Anaheim.
- Các Hội Đoàn CGTH thuộc Cộng Đoàn Anaheim .
- Tổng Hội Nha Kỹ Thuật Hải Ngoại .
- Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam California .
- Hội LLDB và Gia Đình 81 Biệt Cách Nhảy Dù
- Quý Cụ, Quý Ông Bà .
- Cùng Thân Bằng Quyến Thuộc, Bạn Hữu đồng tù xa gần.

Vì tình thương và lòng ưu ái đã đến thăm viếng, phân ưu, phúng điếu, điện thoại, e-mail chia buồn, cầu nguyện, hiệp dâng thánh lễ và tiễn đưa người thân yêu của chúng tôi là:

Ông DOMINICO
NGUYỄN VĂN ĐẠI

Quê quán Đơn Dương - Lâm Đồng – Việt Nam
Đến nơi an nghỉ cuối cùng
Hưởng Dương 53 tuổi

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria,
Thánh Antôn và các thánh Tử đạo Việt Nam ,
ban muôn hồng ân cho Quý Cha và Quý Vị .
Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ sót .
Kính xin Qúy Cha cùng toàn thể Quý Vị niệm tình tha thứ.

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ
Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Đại
Nhủ Danh Nguyễn Thị Hạnh và Gia Đình

Thursday, July 17, 2008

CHUONG TRINH TANG LE

Dominico Nguyễn Văn Đại
CĐ1XK/ SLL/ NKT / BTTM /QLVNCH
Sinh ngày 10 tháng 7 năm 1956
Tại Lâm Đồng , Việt Nam
Chúa gọi về lúc 12 giờ 30 trưa ngày 11 tháng 7 năm 2008 tại Anaheim, California U.S.A
Hưỡng Dương 53 tuổi
Chương Trình Tang Lễ
Linh cưũ được quan tại Avantage 627 Main St
Huntington Beach , CA 92648 , ĐT : 714-536-653
Lễ Phát Tang và Cầu Nguyện :
Thứ Sáu 18 tháng 7 năm 2008 từ 16 giờ đến 18 giờ
Lể Phủ Quốc Kỳ và Thăm Viếng
18 giờ đến 20 giờ
Thánh Lễ An Táng
Thứ Bảy ngày19 tháng 7 năm 2008 lúc 9 giờ sáng
Tại Saint Boniface Catholic Church , 120 N Janss St Anaheim
C.A 92805 – ĐT : 714- 926-3111 x130
Lể Di Quan và Hạ Huyệt
Thứ Bảy ngày 19 tháng 7 năm 2008 từ 11 giờ đến 1giờ trưa
Westminster Memorial Park , 14801 Beach Blvd , Westminster
C.A 92683 . ĐT : 714-893-2421

8. Take exit #18/GOLDEN WEST ST/BOLSA AVE toward BOLSA AVE WEST/GOLDEN WEST ST - go 0.4 mi
9. Turn LEFT on WESTMINSTER MALL - go < 0.1 mi
10. Turn RIGHT on GOLDENWEST ST - go 4.6 mi
11. Turn LEFT on W YORKTOWN AVE - go 0.3 mi
12. Turn RIGHT on MAIN ST - go 1.1 mi
13. Arrive at 627 MAIN ST, HUNTINGTON BEACH, on the

Tuesday, July 15, 2008

VIET CHO CHIEN HUU NGUYEN-VAN DAI


HAY NO VA TOI

TOI NO SINH RA NHAM CHINH CHIEN MOI QUEN NHAU MA THUONG MEN. NO QUE LAC-LAM TU LAU LAM CHUA LAN VE
NGAY TOI GAP NO NET DAM CHIEU DEM NHAP NGU,THAY THUONG NHAU NHIEU QUA. 5 THANG TRONG QUAN TRUONG CAM GO DA CHAI TAM HON LINH-MOI. NO LUON BAO TOI DUNG THAN OAN CHI CUOC DOI. VI KHI NHIP SUNG VAN DEM DEM VANG VONG MAI, TAO MAY NAO DUOC VUI. DEM CHIA TAY ,HAI DUA CUNG BUI NGUI NGAY MAI NO TOI TREN NGUONG CUA CUOC DOI ,DAN NHAU GANG VUI DU CHO VANH MOI CO KHO MAY CUNG MIM CUOI.
NGAY RA TRUONG ,TRONG 30 ANH EM TINH NGUYEN VE NHA-KY-THUAT CO TOI VA DAI ,VI DAI CUNG DAI DOI TRONG QUAN TRUONG TOI CO HOI THAM NGUYEN QUAN THI DAI CHO BIET DAI O GIAO-XU LAC-LAM ,QUAN DON DUONG ,TINH LAM DONG. TOI CO NOI VAY SAU KHI DI PHEP TOI SE LEN THAM DAI ROI CUNG VE TRINH DIEN TAI TRAI HA-HOI. TOI LEN THAM NHA DAI 3 NGAY 2 DEM ,XU LAC-LAM LA XU THAT THANH –BINH VOI NGHE TRONG HOA VA RAU LA CHINH. DEM TIEC CUOI O NHA DAI ,BA NGOAI DAI SAU KHI TIM HIEU VOI VAI NGUOI HIEU BIET ,DA BIET NHA-KY-THUAT MA CHUNG TOI TINH NGUYEN VE LA LOI-HO. BA KHOC LOC SAU NHA OI GIOI OI CHAU TOI DI LINH LOI-HO THI SE BI HO-LOI, DEM DO CHUNG TOI AN CUNG MAT NGON, DAI PHAI AN UI BA NGOAI LA : BA OI CON SE LOI-HO CHU KHONG DE HO LOI CON DAU, BA NGOAI DAI MOI HET KHOC .MA DUNG NHU DAI NOI TRONG CHIEN TRUONG TUYEN DAU PHAN-RANG VAO DAU THANG 4-75 DAI DA VO DUOC CON COP KHA LON,DO LA CHIEN CONG MA ANH RAT HANH DIEN.
NHUNG NGAY CHO KHOA HOC TAI TRAI HA-HOI DUONG LE-DAI-HANH CANH TRUONG DUA PHU-THO TOI CO DUA DAI VONG VONG SAI-GON RAT VUI VE, VI NHA TOI TRUOC DAY O QUAN THU DUC VA TOI THUONG VO SAI-GON HOC, TRONG KHI THU HUAN KHOA CHIEN TRANH NGOAI-LE TAI TRUNG TAM HUAN LUYEN YEN-THE,LONG-THANH, TOI CO DUA DAI VE THAM QUE NOI CUA TOI O PHUOC LY, QUAN NHON-TRACH,TINH BIEN HOA. PHIA BEN KIA PHA CAT-LAI.


MAN KHOA CHUNG TOI CHIA TAY, DAI DUOC BO SUNG VE DOAN 1-SO LIEN-LAC,NHA KY-THUAT, LUC DO DONG TAI PHI TRUONG BIEN-HOA. CON TOI RA DOAN CONG-TAC 72,SO CONG-TAC ,NHA-KY-THUAT, DO LA VAO KHOANG GIUA NAM 1974. CHUNG TOI MAT LIEN LAC TU DO VI RA VUNG DIA DAU GIOI TUYEN TOI DI NHAY (HANH-QUAN) LIEN MIEN.
SAU CUOC LUI BINH CUA QUAN DOAN 1 ,DOAN 72 VI MAT 3 TOAN KET TRONG TRUONG-SON,DOAN 72 CHUNG TOI VE KHO 18,NHA BE, VA DI HANH QUAN CHIEN KHU D, VUNG BINH-DUONG,LAI-THIEU. DOAN 1 ,SO LIEN-LAC,VI CON DU QUAN SO DA DUOC PHAI RA PHONG TUEN MOI PHAN-RANG VOI 1 LU DOAN DU.
SAU NGAY TAN CHIEN CUOC TOI DI TAN QUA MY VA CO GANG TIM TIN ANH QUA CAC ANH O DOAN 1, CHI NGHE DUOC TIN TRAN TUYEN PHAN-RANG MOT CHONG 10 ,DICH XE-TANG,DAI PHAO RAT NHIEU,TRAN TUYEN DAN HANG NGANG NGAY TREN NHUNG BAI CAT. CA HAI PHIA BI CHET VA BI THUONG RAT NHIEU.
NAM 1995 KHI VE THAM GIA DINH LAN DAU TOI CO TOI LAC-LAM TIM ANH THI NHA ANH DA DUOC CAC CAN BO NHA NUOC NO-DUM, CON GIA-DINH ANH THI DUOC DUA DI KINH TE MOI KADO. 25 CAY SO TU LAC-LAM VAO SAU TRONG RUNG.
SAU 26 NAM KHONG TIN TUC TINH CO KHOANG THANG 7-2000 THIEU TA THANH BIET-KICH 81 TIM TOI DE MUA NON BERE DO, TOI HOI MUA CHO AI, VA SAU NHUNG LOI HOI THAM,THAM DO ,THI RA ANH THANH TIM MUA NON CHO DAI, THE LA TOI DA TIM RA DAI SAU 26 NAM XA CACH. ANH QUA DAY DUOC LA NHO ANH EM BAN TU O SONG-MAO VA TRAI TU DAI-BINH DA VE TIM VA GIUP DO ANH DI TRUONG TRINH (H.O.) . ANH DAI DINH CU TAI WESTMINSTER ,CALIFORNIA NAM 1997,SAU DO ANH VE ANAHEIM O CANH TOI CHO DEN NGAY ANH VE VOI CHUA.
ANH DAI KE CHO TOI NGHE TRONG TRAN CHIEN TAN KHOC TAI PHI TRUONG PHAN- RANG D-1 SLL VA 2 TIEU DOAN DU DA KICH CHIEN CA MOT SU-DOAN BAC-VIET VOI XE TANG DAI PHAO . ANH DA BI THUONG TRONG TRAN NAY VA DA BI BAT LAM TU BINH , TRONG CAC TRAI TU SONG-MAO ROI TOI DAI-BINH ,TINH ANH RAT CUONG TRUC NEN BI CAN BO CONG SAN DI TOI DA, ANH VA 9 ANH EM KHAC TIM CACH TRON TRAI, LUC NAY ANH BI SOT-RET RAT NANG NEN KHONG TRON DUOC, 9 ANH EM KIA 4 BI TU HINH CON 5 BI DUA DI MAT TICH LUON,CON ANH THI BI TRA TAN VA HOI DONG DA MAN.


ANH CON TRUNG TRI NHUNG TEN LAM ANTEN TRONG TU NEN NGAY TU CUA ANH CANG DAI RA TOI CUOI NAM 1981 THI ANH DUOC PHONG THICH ,VE DEN NHA THI NHA ANH DA BI MUA RE VA CA NHA BI TONG DI KINH TE MOI KADO SAU TRONG RUNG. TAI DAY ANH CON BI QUAN CHE 3 NAM KHONG LAM AN GI DUOC. VA CUOI NAM 1981 ANH DA GAP CHI NGUYEN THI HANH VA DA NEN DUYEN VO CHONG TRONG LUC ANH VAN CON BENH TAT ,VA DANG BI QUAN CHE 3 NAM VA SAU DO SANH DUOC 3 CAU CON TRAI, LA DUC ,THANH,VA VIET.
QUA DAY ANH LAM DU NGHE DE NOI VO CON SAU CUNG ANH LAI XE VAN TAI XUYEN BANG , NHUNG ANH VAN LO VIEC DAO DUC CHO GIA-DINH ,CAC CON ANH VIET DA XUNG TOI RUOC LE LAN DAU VA GIUP LE CHO CONG DOAN ANAHEIM,HAI CON LON DA CHIU PHEP THEM SUC, GIA-DINH TUY VAT VA TRONG CUOC SONG MOI,NHUNG KHONG BAO GIO QUEN VIEC THO PHUONG CHUA, LUON THAM DU THANH LE HANG TUAN .
VE SINH HOAT CONG DONG ANH THUONG SINH HOAT CUNG ANH EM NKT, VA LIEN HOI CUU CHIEN SI RAT HANG SAY.
NAY ANH RA DI DE LAI MOT VO 3 CON GIA DINH LAI THEM KHO KHAN THEM. NGUYEN XIN THIEN CHUA ,QUA LOI CAU BAU CUA THANH CA GIUSE VA ME MARIA BAN CHO ANH SOM HUONG NHAN THANH CHUA VA PHU HO CHO CHI VA CAC CHAU DUOC BINH AN ,DI DUONG NGAY,LE PHAI,THUONG YEU VA DUM BOC NHAU NHU LOI BA CAC CHAU DA DAN.
RIENG TOI DA VINH VIEN MAT DI NGUOI BAN DA TIM THAY SAU BAO NAM XA CACH .MOT CHIEN HUU MA DOI TU DAI HON DOI LINH, SUC CHIU DUNG CUA ANH IT AI BI, TINH CUONG TRUC CUA ANH KHONG AI SANH BANG. VINH BIET ANH DAI. CHUC ANH HUONG NHIEU HANH PHUC TREN THIEN DANG NHUNG XIN ANH DUNG QUEN CHI , CAC CHAU VA CHUNG TOI ,NHUNG NGUOI BAN LUON TUONG NHO DEN ANH.
RINH
ANAHEIM , 7-15-2008